เต็นท์ผ้าใบโกดัง

      บริษัท วรวัตรเต็นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เราเป็นผู้ผลิต เต็นท์ผ้าใบ โกดังขนาดใหญ่
เหล็ก   เราคัดวัสดุเหล็ก หนาตามมาตราฐาน การออกแบบของวิศวกรเผื่อให้ได้ความแข็งตามมาตรฐาน
ผ้าใบ   เราคัดวัสดุมาผลิต จะเป็นผ้าใบคูนิล่อนหนา 0.55mm หรือจะเป็น ผ้าใบคูนิล่อนหนา 0.85mm (ชนิดกันไฟลาม)
ผ้าใบเราต่อด้วยเครื่องความถี่สูงป้องกันการฉีกขาด
อุปกรณ์ PPE 
SAFETY FIRST
ป้องกันก่อนเกิดเหตู สังเกตุก่อนเกิดภัย
ตรวจสอบก่อนจะใช้  มั่นใจลงมือทำ
อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์